Trồng xen cây cao su “lấy ngắn nuôi dài”

158

Cây cao su là một loại cây trồng mang lợi lợi nhuận cao cho người dân và là nền kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tuy nhiên trồng cây cao su là cả một quá trình lâu dài, trong thời gian chờ thu hoạch thì việc trồng xen cây khác vào giữa cây cao su được xem là một hướng đi tích cực.

Đối với việc trồng xen cây ngắn ngày trong vườn cao su, điều 94 trong Quy trình kỹ thuật năm 2012 cũng đã qui định rõ: Các loại cây ngắn ngày có thể trồng xen trong vườn cao su trong những năm đầu bao gồm những cây họ đậu, rau màu, lúa, dứa,… và một số nơi hiện nay người ta đã trồng xen nghệ, gừng,… Thậm chí trong tương lai một số nơi cũng đang hướng tới phát triển cây dược liệu.

Tuy nhiên đối với bất kỳ giống cây trồng xen nào thì chúng ta cũng phải tuân thủ là không tranh chấp nước, ánh sáng, dinh dưỡng đối với cao su và không phải là ký chủ của những nguồn gây bệnh chính cho cao su.

Đối với trồng xen cây công nghiệp dài ngày, trước tiên chúng ta phải khẳng định một điều là không phải không trồng được. Nhưng chúng ta cần bàn là trồng cây gì? Trồng ở đâu? Trồng như thế nào? Thị trường tiêu thụ sản phẩm cho đầu ra ra sao? Các tác động khác về kinh tế, xã hội nếu có…

Trồng cây gì?

Hiện nay ở Tây Nguyên trồng xen cây cao su chủ yếu vẫn là cây cafe. Còn một số cây khác như ca cao, sầu riêng thì chưa thành công; tiêu, mắc ca, bơ, mít… thì chưa có kết quả nghiên cứu rõ ràng, nhưng đây cũng là một số cây trồng liên quan đến vật ký chủ mang mầm bệnh gây hại chính cho cao su.

Còn lại đa số vẫn sử dụng những cây ngắn ngày truyền thống như ngô, sắn, đậu,…

Trồng ở đâu?

Không phải khu vực nào cũng đủ điều kiện để trồng xen cây, đặc biệt là cây dài ngày. Trồng cây gì còn phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ở địa phương đó. Ví dụ đối với khu vực Tây Nguyên, không phải khu vực nào cũng đủ điều kiện để trồng xen các cây công nghiệp dài ngày trên vườn cao su. Hầu hết tất cả các cây trồng xen này đều rất cần nước tưới trong thời kỳ ra hoa, kết trái mà đây là thời điểm rất quan trọng quyết định năng suất cho vườn cây mà nếu khu vực Tây Nguyên lại đang là mùa khô hạn.

Trồng xen cây cao su

Trồng như thế nào?

Tùy thuộc vào sự phân bố cây cao su như thế nào mà các cây trồng xen trồng theo quy hoạch đó.

Phòng trừ bệnh hại:

Đối với cây cao su, việc phòng trừ bệnh lá trên vườn cây kinh doanh cũng đã khó khăn và tốn kém, do đó, việc phòng trừ bệnh hại trên cả cây trồng chính và cây trồng xen lại càng khó khăn và tốn kém nhiều hơn.
Vì vậy, trước khi quyết định chọn cây trồng xen phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu thời tiết trên địa bàn của mình, thì cần phải xem xét tính mẫn cảm với nấm bệnh của cây trồng xen cũng như ảnh hưởng tác động qua lại của nấm bệnh giữa cây cao su và cây trồng xen, để từ đó đưa ra những giải pháp phòng trừ hiệu quả.

Thị trường tiêu thụ:

Khi quyết định trồng cây gì cần phải xem giá trị của cây đó vào thời điểm thu hoạch. Vì trồng xen là để tăng thêm thu nhập, bởi vậy lợi ích vẫn đặt lên hàng đầu. Nếu cây trồng không đem lại giá trị cao thì không đúng với mục tiêu đặt ra ban đầu là “lấy ngắn nuôi dài”.

Không chỉ riêng cây cao su, mà tất cả những loại cây trồng nếu được phép thì người dân nên sử dụng phương pháp xen canh thích hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tính toán lợi nhuận của bầu Đức từ mảng cao su
Chất lượng cao su thiên nhiên cần quản lý chặt hơn nữa
Sơ lược về nguồn gốc cao su thiên nhiên