Định cư tại Úc – Cơ hội nào cho du học sinh Việt?

100

Sau khi hoàn thành các chương trình du học Úc, rất nhiều sinh viên Việt Nam mong muốn có cơ hội được định cư trên xứ sở này. Và điều đó thông thường được thực hiện bằng hai con đường cơ bản: được bảo lãnh bởi công ty mình sẽ làm việc hoặc được bảo lãnh bởi chính phủ. Nhưng dù bạn thuộc trường hợp nào, bạn cũng phải có đủ điều kiện được xác định theo thang điểm định cư.

Vậy thang điểm định cư là gì?

Đó là một cách tính điểm dựa trên các tiêu chí về tuổi tác, học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc.

Và khi bạn đạt được một số điểm nhất định bạn sẽ được phép apply đơn xin định cư.

Định cư tại Úc – Cơ hội nào cho du học sinh Việt?
Cơ hội định cư tại Úc cho du học sinh Việt

Thang điểm định cư được tính như thế nào?

Theo Thang điểm định cư mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2010 thì cách tính điểm được tính dựa trên các yếu tố cụ thể như sau:

– Tuổi tác (tại thời điểm mời nhập cư).

– Khả năng tiếng Anh.

– Kinh nghiệm là việc.

 + Kinh nghiệm làm việc từ bên ngoài nước Úc.

  + Kinh nghiệm là việc tại Úc.

– Trình độ giáo dục: Điểm bằng cấp sẽ được tính theo bằng cao nhất bạn có tại thời điểm apply.

– Yêu cầu học tập tại Úc.

– Một số yếu tố khác như:

  + Trình độ ngôn ngữ cộng đồng được công nhận.

  + Học ở những vùng chưa phát triển hoặc vùng ngoại ô dân thưa thớt (Trừ chương trình đào tạo xa).

  + Trình độ kỹ năng của vợ/chồng.

  + Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại Úc kéo dài ít nhất 12 tháng trong 4 năm trước khi được mời nhập cư.

Định cư tại Úc – Cơ hội nào cho du học sinh Việt?
Tìm việc làm và nâng cao cơ hội định cư tại Úc

– Chỉ định, bảo trợ:

  + Chỉ định, bảo trợ bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ.

  + Được chỉ định bởi chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ hoặc được bảo trợ bởi một thành viên hợp lệ trong gia đình, để sinh sống và làm việc ở một vùng được quy định trước.

Nếu tổng điểm các yếu tố trên của bạn được ít nhất 60 điểm, bạn cần nộp đơn xin thẩm định tay nghề hoặc đơn bày tỏ nguyện vọng lên tỉnh/ bang nơi bạn muốn bảo lãnh. Sau quá trình xem xét, nếu bạn đủ điều kiện họ sẽ  gửi thư mời định cư và sau đó bạn sẽ bắt đầu làm visa thường trú và trở thành thường trú nhân tại Úc